Засгийн Газрын Хэрэгжүүлэгч Агентлаг "Усны Газар" - аас доорх тендерийн ажлуудыг зарлаж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем - ээс авна уу!

 


ЭРЭЭН НУУРЫГ СЭРГЭЭХ ТӨСӨЛ

Захиалагчийн нэр: Усны газар

ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга

 


 

ГАЗРЫН ДООРХ УСНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЦООНОГ ӨРӨМДӨЖ, МОНИТОРИНГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ СУУРИЛУУЛАН ГАЗРЫН ДООРХ УСНЫ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОХ, САЙЖРУУЛАХ

Захиалагчийн нэр: Усны газар
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга

 


 

ХЭРЛЭН ГОЛЫГ БОХИРДОЛТ, ШИРГЭЛТЭЭС ХАМГААЛАХ, УРСЦЫГ САЙЖРУУЛАХ ТӨСӨЛ /ХЭНТИЙ/

Захиалагчийн нэр: Усны газар
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга

 


 

МӨСТӨЛ, МӨСӨН ГОЛЫН ХАЙЛАЛТЫН УСЫГ ХУРИМТЛУУЛАХ СУДАЛГАА ХИЙХ

Захиалагчийн нэр: Усны газар
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга

 


 

ӨГИЙНУУРЫН БОХИРДОЛТ, ШИРГЭЛТЭЭС ХАМГААЛАХ, УРСЦЫГ САЙЖРУУЛАХ ТӨСЛИЙН 2 ДУГААР ҮЕ ШАТ /АРХАНГАЙ/

Захиалагчийн нэр: Усны газар
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга

 


 

ГАНГА НУУРЫН БОХИРДОЛТ, ШИРГЭЛТЭЭС ХАМГААЛАХ, УРСЦЫГ САЙЖРУУЛАХ ТӨСЛИЙН 2 ДУГААР ҮЕ ШАТ /СҮХБААТАР/

Захиалагчийн нэр: Усны газар
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга

 


 

ХӨВСГӨЛ НУУРЫН ЭКОСИСТЕМИЙН БОХИРДЛЫН ЭРСДЭЛИЙН СУДАЛГАА ХИЙХ.

Захиалагчийн нэр: Усны газар
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
 

Захиалагчийн нэр: Усны газар

ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга

Тендер шалгаруулалтын нэр: "Шинэ Хархорум" хотын хүн амын унд ахуйн зориулалттай газрын доорх усны эх үүсвэрийн эрэл хайгуулын судалгаа хийх
Тендер шалгаруулалтын дугаар: БХБЯ/20240103061
1. Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
2. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ:

3. Тендерийг 2024 оны 04 -р сарын 16 -ны өдрийн 10 цаг 00 минут–аас өмнө тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар илгээх ба тендерийг 2024 оны 04 -р сарын 16 -ны өдрийн 10 цаг 05 минут-д нээнэ.
4. Тендерийн хувилбарт саналыг зөвшөөрөх эсэх: Зөвшөөрөхгүй
5. Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх: Эрхтэй
6. Тендер нь түүнийг нээснээс хойш ажлын 30 ба түүнээс дээш өдрийн хугацаанд хүчинтэй байхаар тендерт заана.
7. Тендерийн баталгаа шаардах эсэх: 28,922,000 төгрөг. Тендерийн баталгаа шаардах бол тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн заасан үнийн дүн бүхий тендерийн баталгааг холбогдох журмын дагуу цахим системээр ирүүлснээр тендер нээх болохыг анхаарна уу.
8. Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: Үгүй
9. Тендер шалгаруулалтыг хоёр үе шаттай зохион байгуулж байгаа эсэх: Үгүй
10. Сонирхогч этгээд худалдан авах ажиллагааны цахим системээр тендер шалгаруулалтын баримт бичигтэй үнэ төлбөргүй танилцах эрхтэй бөгөөд үйлчилгээний хураамж "50,000 төгрөг"-ийг төлснөөр тендер шалгаруулалтад оролцох эрхтэй байна.
 
Монгол, Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо , Энхтайваны өргөн чөлөө, Засгийн газрын 9б байр, 210
51-260115, 51-260056, 51-263032

Дэлгэрэнгүйг ЭНД дарж үзнэ үү. 

Санхүүгийн цахим программ зохион нийлүүлэх

https://www.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1666407888170 

 


 

"Их Булаг" хөв цөөрөм байгуулах /Өвөрхангай Нарийн тээл/ (tender.gov.mn)

https://user.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1679449920393 

 


 

Гидрогеологийн дунд масштаб /1:200000/-ын зураглалын ажил (tender.gov.mn)

https://www.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1679450571736 

 


 

Булган аймгийн Дашинчилэн сумын хүн амын ус хангамжийн эрэл хайгуулын ажил (tender.gov.mn)

https://www.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1679450572334 

 

© 2024 Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан болно. УСНЫ ГАЗАР