Ус ашиглалтын хэлтсийн үйл ажиллагааны зорилт:

Салбарыг нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, боловсон хүчний чадавхийг бэхжүүлэх, гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, санхүү, хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөж хэрэгжүүлэх, төсвийн санхүүжилтийг үр ашигтай зарцуулах

 

Хэлтсийн үйл ажиллагаа:

  • Салбарын удирдлагын манлайллыг хангах, нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, дотоод хяналт хийх
  • Санхүү, хөрөнгө оруулалтын төсвийн төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх
  • Үйл ажиллагааны менежментийг боловсронгуй болгох, хүний нөөцийн хэрэгцээг тодорхойлох, чадавхийг бэхжүүлэх

 

Хэлтсийн бүтэц бүрэлдэхүүн:

1. 

Д.Сайханжаргал

Хэлтсийн дарга

104

265586

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. 

Д.Жаргал Хууль тогтоомж, хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 101 265539 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Л.Бадамханд Хяналт шинжилгээ, дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн 101 265539 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4. Г.Ичинхорлоо Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах  мэргэжилтэн 210 265586 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5.

Д.Алтантуяа

Санхүүгийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

209

265585

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.

Д.Ариунаа

Тооцооны нягтлан бодогч 209 265585  
7. Ц.Амарсайхан Нярав, байрны зохион байгуулагч 209 265585 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8.

О.Онон

Мэдээлэл технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

206

   
9.

Ё.Долгорсүрэн

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

303

265536

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2024 Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан болно. УСНЫ ГАЗАР