Овог нэр

Албан тушаал

Өрөөний №

Төрийн холбоо

Албаны цахим шуудан

1. Удирдлага

1.       

1

З.Батбаяр

Дарга

303а

 265580

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Удирдлага-санхүүгийн хэлтэс

2.       

1. 

Д.Сайханжаргал

Хэлтсийн дарга

104

265586

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.       

2. 

Д.Жаргал Хууль тогтоомж, хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 101 265539 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

3

Л.Бадамханд Хяналт шинжилгээ, дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн 101 265539 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5. 4. Г.Ичинхорлоо Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах  мэргэжилтэн 210 265586 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6. 5.

Д.Алтантуяа

Санхүүгийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

209

265585

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. 6.

Д.Ариунаа

Тооцооны нягтлан бодогч 209 265585  
8. 7. Ц.Амарсайхан Нярав, байрны зохион байгуулагч 209 265585 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9. 8.

О.Онон

Мэдээлэл технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

206

   
10. 9.

Ё.Долгорсүрэн

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

303

265578

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Усны нөөцийн хэлтэс

11.

1.

Ч.Пунцагсүрэн

Хэлтсийн дарга

305

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12. 2.

Д.Түвшинжаргал

Газрын доорх усны асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

306

265528

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13. 3.

Б.Алтанзул

Усны үнэ тариф, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

306

265528

АThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14. 4.

Ц.Оюунтөгс

Усны нөөцийн менежмент төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

306

265528

 
15. 5.

Б.Мөнгөнтуул

Усны хайгуул судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн

304

265526

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16. 6.

Б.Жавхлан

Усны тоо бүртгэл, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

304

265526

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17. 7.

Г.Гансэлэм

Усны мониторинг загварчлал хариуцсан мэргэжилтэн

304

265526

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18. 8.

Г.Пүрэв-Очир

Гадаргын усны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

304

265526  

4. Ус ашиглалтын хэлтэс

14

1.

У.Батзаяа

Хэлтсийн дарга

307

265530

 

15

2.  

Х.Мягмаржав

Ус ашиглалтын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

303б

265530

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16.

3.

Б.Мэндбаяр

Үйлдвэр, үйлчилгээний салбарын ус ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн

303б

265530

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17.

4. Х.Мөнхцэцэг Хүн амын ус хангамж, ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн 303б 265530 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18.

5. Б.Энхсүрэн  Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн ус ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн 303б 265530 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Усны хяналт шинжилгээний хэлтэс

19.

1. 

         
20.

2.       

Л.Хишигдулам

Хаягдал усны зөвшөөрөл, төлбөр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

103

265540

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21.

3.    

Д.Чулуунхүү

Хаягдал усны цэвэрлэгээ хариуцсан мэргэжилтэн

103

265540

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22.

4.       

Б.Хулагчин Мэргэжилтэн  105  70180075 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
23.

5.   

Б.Сосорбурам Мэргэжилтэн 105 70180075 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
24.

6.     

Ө.Энхбаясгалан

Мэргэжилтэн

105

70180075

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25.

7.

Н.Халиунаа

Мэргэжилтэн

105

70180075

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2024 Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан болно. УСНЫ ГАЗАР