Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.

 

Одоогоор Усны газар дээр ямарваа нэгэн эзэмшиж буй оюуны өмчийн эрх байхгүй болно. 2023.05.21

 

© 2024 Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан болно. УСНЫ ГАЗАР