Усны чанар, хяналтын асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн үндсэн үүрэг, чиг үүрэг:

Энэ нэгж нь стратегийн 3 дугаар зорилтын хүрээнд ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, ус ашиглагч, хэрэглэгч, хаягдал усны дүгнэлт гаргаж буй байгууллагыг хаягдал усны талаарх мэргэжил, арга зүйгээр хангах, хоногт 50 шоометрээс их, эсхүл аюултай бохирдуулах бодис агуулсан хаягдал ус гаргадаг ус бохирдуулагчид дүгнэлт гаргах, зөвшөөрөл, гэрээ, төлбөрийн орлого, зарцуулалтад хяналт тавих, ус хэмнэх, хаягдал усыг цэвэрлэх, дахин ашиглах техникийн нөхцөл, стандартын хэрэгжилтэд хяналт тавих

 

Хэлтсийн бүтэц бүрэлдэхүүн:

1. 

         

2.       

Л.Хишигдулам

Хаягдал усны зөвшөөрөл, төлбөр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

103

265540

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.    

Д.Чулуунхүү

Хаягдал усны цэвэрлэгээ хариуцсан мэргэжилтэн

103

265540

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.       

Б.Хулагчин Мэргэжилтэн  105  70180075 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

5.   

Б.Сосорбурам Мэргэжилтэн 105 70180075 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

6.     

Ө.Энхбаясгалан

Мэргэжилтэн

105

70180075

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.

Н.Халиунаа

Мэргэжилтэн

105

70180075

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

© 2024 Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан болно. УСНЫ ГАЗАР