ААН регистр

Эхлэх огноо

Дуусах огноо

Зөвшөөрөл авч байгаа нэгж

Зөвшөөрлийн төрөл

Зөвшөөрлийн нэр

6515924

2022.04.05

2027.04.05

“Хулангийн ус” ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

5447593

2022.04.05

2027.04.05

“Рет дриллинг” ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

5486033

2022.04.05

2027.04.05

“Мон галт минералс” ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

6793843

2022.04.05

2027.04.05

“Усч шонхор ” ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

4021207

2022.04.05

2027.04.05

“Даяанч буудал” ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

6817777

2022.04.05

2027.04.05

“Премиум Велл Дриллинг” ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

6551262

2022.04.05

2027.04.05

“Усны дуудлага” ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

6630634

2022.04.05

2027.04.05

“Балобан Юү Эй Эс Технологи” ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

3437477

2022.04.05

2027.04.05

“Эрхэст ундарга” ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

5172403

2022.04.05

2027.04.05

“Жишиг проект” ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

5142571

2022.04.05

2027.04.05

“Магнетиксурвэй ” ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

2768917

2022.04.05

2027.04.05

“Байдраг консалтинг” ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

2020084

2022.04.05

2027.04.05

“Усны эрчим” ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

5656346

2022.04.05

2027.04.05

“Эм Ай Даблью” ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

5643228

2022.04.05

2027.04.05

“Монгол Ус” ТӨААТҮГ

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

6863922

2022.08.29

2027.08.29

Зоригт том дүдэ ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

6850154

2022.08.29

2027.08.29

Хужирт сэтрэн ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

5325749

2022.08.29

2027.08.29

Силверхордэ ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

6572863

2022.08.29

2027.08.29

Сувдан делюкс майнинг ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

5665302

2022.08.29

2027.08.29

Эко улаан нар ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

6858775

2022.08.29

2027.08.29

Төв ус дриллинг ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

3141063

2022.08.29

2027.08.29

Харч өөл дриллинг ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

2038137

2022.08.29

2027.08.29

Монкаротаж сунгалт ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

6808263

2022.11.11

2027.11.11

Мөнх тахилт Ундрага ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

6876587

2022.11.11

2027.11.11

Төгс гүн ундрах ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

5528437

2022.11.11

2027.11.11

Говь караван ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

4082427

2022.11.11

2027.11.11

Алтайн их ус ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

5528062

2022.12.06

2027.12.06

Ойгон мөнх ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

5638186

2022.12.28

2027.12.06

Согоот чандмань ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

5524679

2022.12.30

2027.12.30

Маликтрейдинг ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

6534279

2023.02.03

2028.02.03

Стар ус ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

5842379

2023.02.03

2028.02.03

Оптималтек ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

5891949

2023.02.03

2028.02.03

Хидро-Инженеринг ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

6721222

2023.02.28

2028.02.28

Гидро параметр ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

5118344

2023.03.23

2028.03.23

Алтайн хар азарга групп ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

5528437

2023.03.23

2028.03.23

Говь караван ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

5798132

2023.03.23

2028.03.23

Панголин дриллинг ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

6937721

2023.03.23

2028.03.23

Цэгц чандмань дриллинг ХХК

Тусгай

Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх

 

 

 

 

© 2024 Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан болно. УСНЫ ГАЗАР